Reklama

Niedziela Częstochowska

Częstochowa – problem bezdomności

Badania liczby osób bezdomnych

Margita Kotas

W nocy z 27 na 28 stycznia br., w godz. 19-6 rano, w Częstochowie odbyło się badanie liczby osób bezdomnych, które było realizowane w ramach badania w województwie śląskim. W naszym mieście przeprowadzał je Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który koordynuje badania, przy współdziałaniu wszystkich członków Partnerstwa Lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności w mieście Częstochowa, w skład którego wchodzą m.in.: Straż Miejska, Policja, organizacje pozarządowe, streetworkerzy, służby PKP, centra integracji społecznej, spółdzielnie mieszkaniowe, placówki służby zdrowia w tym oddziały SOR i ZOL-e, Areszt Śledczy, placówki lecznictwa odwykowego oraz Izba Wytrzeźwień.

Celem badania jest potwierdzenie w danych liczbowych, ile osób bezdomnych przebywa we wszystkich placówkach noclegowych na terenie gminy, finansowanych przez gminę, powiat, a także prowadzonych na terenie jednostki samorządu terytorialnego przez inne podmioty, miejscach niemieszkalnych oraz placówkach służby zdrowia. Bezpośredni kontakt z bezdomnymi pozwala na ocenę zakresu koniecznej pomocy, która może zostać udzielona także po zakończeniu liczenia w formie: schronienia, posiłków, środków czystości, odzieży i obuwia, zakupu leków.

Zgodnie z założeniami badania, odbyło się ono w placówkach dla osób bezdomnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe (Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Adullam, Agape, Fundacja św. Barnaby), szpitalach (w tym ZOL-e i SOR-y), hospicjum, Areszcie Śledczym, Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi (Izba Wytrzeźwień), placówkach leczenia odwykowego, na dworcach – głównym PKP, Stradom PKP, dworcu PKS, w miejscach niemieszkalnych, ujętych na mapie takich miejsc w mieście Częstochowa.

Reklama

Podczas liczenia osób bezdomnych w miejscach niemieszkalnych udzielano także pomocy doraźnej w postaci gorącej zupy, herbaty i pieczywa, do rozdysponowania były również kołdry, koce, poduszki i jednorazowe ogrzewacze. Podjęto także próby skierowania tych osób do ogrzewalni lub innej placówki dla osób bezdomnych.

Z przeprowadzonego badania wynika, iż ogólna liczba bezdomnych w Częstochowie wynosi 382 osoby – o 14 osób więcej niż w roku ubiegłym, w tym: w ogrzewalniach, noclegowniach i punktach noclegowych przebywały 102 osoby, w schroniskach, domach dla osób bezdomnych i hostelach – 212 osób, w mieszkaniach wspieranych, chronionych, treningowych, wynajmowanych – 3 osoby, w szpitalach, hospicjach, ZOL-ach, innych placówkach zdrowia – 17 osób, w zakładach karnych, aresztach śledczych – 8 osób, w izbach wytrzeźwień, pogotowiach socjalnych – 2 osoby, w pustostanach, domkach, altanach działkowych – 28 osób, w miejscach niemieszkalnych – 0 osób, w innych – 10 osób.

Liczenie osób bezdomnych odbywa się od kilku lat, najpierw co 2 lata, a począwszy od 2012 r. corocznie. Poprzednie badanie miało charakter ogólnopolski i odbyło się w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Ogólna liczba osób bezdomnych w Częstochowie zgodnie z tym badaniem wyniosła 368 osób.

2016-02-25 09:59

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Walczą o człowieka

2020-01-24 16:41

Maciej Orman

Jan Strączyński, niezmordowany streetworker z częstochowskiego Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Agape, gościł 22 stycznia w auli Duszpasterstwa Akademickiego Emaus. Spotkanie było przygotowaniem do realizacji kolejnego etapu roku formacyjnego studentów, który wyznaczają słowa Jezusa: „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”.

Więcej ...

"Szczęść Boże" czy... "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus"?

Niedziela łowicka 6/2003

Piotr Drzewiecki

Więcej ...

Oświęcim: modlitwy i hołd ofiarom w 75. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

2020-01-27 19:43

Grzegorz Jakubowski/KPRP

Złożenie zapalonych zniczy i wspólna modlitwa zakończyły obchody 75. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau, które odbyły się 27 stycznia na terenie byłego obozu niemieckiego. W poniedziałkowych uroczystościach wzięło udział około 200 byłych więźniów i ocalałych z Holokaustu oraz przedstawiciele około 60 krajów, w tym reprezentanci europejskich monarchii, prezydenci i premierzy oraz dyplomaci.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Medjugorie. Miejsce objawienia... Kościoła

Kościół

Medjugorie. Miejsce objawienia... Kościoła

Łódź: spotkanie ewangelizacyjne

Niedziela Łódzka

Łódź: spotkanie ewangelizacyjne "Jezus Uzdrawia"

Oświęcim: dziś obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu...

Wiadomości

Oświęcim: dziś obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu...

Batszewa Dagan:

Wiadomości

Batszewa Dagan: "Zabrali mi tę koronę i zrobili ze mnie...

Komunikat gliwickiej Kurii nt. Marcina Zielińskiego

Polska

Komunikat gliwickiej Kurii nt. Marcina Zielińskiego

Rzecznik Episkopatu: abp Lenga nie reprezentuje Kościoła...

Kościół

Rzecznik Episkopatu: abp Lenga nie reprezentuje Kościoła...

Dosyć obrażania papieża Franciszka przez katolików

Kościół

Dosyć obrażania papieża Franciszka przez katolików

"Szczęść Boże" czy... "Niech będzie pochwalony Jezus...

Karmelici z Solca wydali oświadczenie ws. Komunii św. dla...

Kościół

Karmelici z Solca wydali oświadczenie ws. Komunii św. dla...