Reklama

Niedziela Kielecka

Dobre praktyki w walce z bezdomnością

WD

Gościem konferencji była również wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek

Liczba osób bezdomnych w skali kraju nieco się zmniejsza, ale długość epizodu bezdomności się wydłuża – zauważa Jakub Wilczek – prezes Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, instytucji będącej organizatorem Konferencji Regionalnej pt. „Pokonać bezdomność”, jaka odbyła się w Kielcach 27 września w Urzędzie Wojewódzkim. Zaproszeni goście, wśród nich organizacje pozarządowe, kierujący ośrodkami pomocy społecznej, noclegowni, schronisk dzielili się dobrymi praktykami w rozwiązywaniu problemu bezdomności. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Celem wydarzenia była wymiana doświadczeń na forum organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom bezdomnym i wykluczonym, promowanie dobrych rozwiązań wypracowanych przez poszczególne ośrodki oraz instytucje wspierające bezdomnych. Na konferencji byli obecni przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Zdecydowana większość osób bezdomnych przebywa na terenie miasta Kielce. Szacuje się, że w 2017 r. było ich na terenie województwa ponad 850. Korzystały one ze wsparcia 21 placówek. Wciąż są powiaty w woj. świętokrzyskim, w których nie ma placówek udzielających schronienia osobom pozostającym bez dachu nad głową. Najczęstszymi przyczynami bezdomności pozostają: eksmisja, konflikty rodzinne, przemoc, uzależnienie, niepełnosprawność.

Długoletnim doświadczeniem pomocy osobom bezdomnym, jak i zagrożonym bezdomnością dzielił się z zaproszonymi gośćmi ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Kielce.

Reklama

Caritas w Kielcach podejmuje wiele nowatorskich w skali całej Polski projektów ograniczających skalę wykluczenia społecznego osób biednych i niepełnosprawnych. W ich ramach powstają rodzinne domy pomocy, mieszkania chronione, Biura Aktywizacji Bezrobotnych, Centrum Integracji Społecznej, Centrum Interwencji Kryzysowej, ośrodki rehabilitacyjne oraz wiele innych cennych inicjatyw.

Caritas Kielce wypracowała sieć wsparcia, na którą składają się specjalistyczne placówki dedykowane osobom z konkretnymi problemami. Są to mieszkania wspierane w Kielcach, Dom dla bezdomnych w Świniarach i Morawianach, hostel w Wiśniówce, w Piasku Wielkim, lokale aktywizujące w Piekoszowie – dla osób starszych, w Kidowie dla seniorów niewymagających całodobowej opieki. Aktualnie w diecezji kieleckiej jest dostępnych 90 takich mieszkań w różnym standardzie i wielkości. Są one specjalizowane np. na lokale dla samotnych matek, dla pełnych rodzin, dla niepełnosprawnych, zaburzonych psychicznie z programem aktywizacji zawodowej, dla młodych „po przejściach”. W przygotowaniu są dwie nowe inicjatywy – które powinny dać kolejne 50 lokali. Celem wszystkich działań Caritas jest zmniejszenie skali bezdomności, udzielenie szerokiego wsparcia osobom potrzebującym, przygotowanie ich do samodzielnego życia, integracja ze społecznością lokalną oraz zaspokojenie bieżących potrzeb bytowych. Ks. Słowik podkreślał, że wiele gmin nie posiada lokali socjalnych, do których mogliby być skierowani bezdomni, bądź osoby w kryzysach. Wiele gmin wiejskich deklaruje, że nie posiada żadnych mieszkań socjalnych ani lokali komunalnych. Równocześnie odnotowuje się bardzo niski wskaźnik oddawania mieszkań do użytku, w skali roku – 10 w powiatach kazimierskim, opatowskim, pińczowskim, skarżyskim. Powoduje to nasilenie się tendencji wykluczenia mieszkaniowego. Dlatego mieszkania chronione, które udostępnia np. Caritas, niejednokrotnie stają się ratunkiem przed schroniskiem. Te wszystkie rozwiązania mają charakter nowatorski na gruncie polskim. Stosowane są na Zachodzie i doskonale się sprawdzają.

Dobrymi praktykami i sposobami wielowymiarowej pomocy dzielił się również z uczestnikami konferencji Krzysztof Adamski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. W celu podniesienia standardu pracy socjalnej stworzono procedurę postępowania pracownika socjalnego na rzecz osób bezdomnych. MOPR – jak poinformował Adamski – ubiega się o dotację ze środków EFES w Programie Wiedza, Edukacja, Rozwój na projekt „Skuteczna pomoc społeczna”. W ramach projektu znajdą się szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje pracowników socjalnych. Dział ds. Bezdomności współpracuje z jednostką organizacyjną Ośrodkiem Interwencyjno-Terapeutycznym. W jego skład wchodzi Ogrzewalnia, Punkt Interwencji Kryzysowej, mieszkania chronione i Punkt Konsultacyjno-Streetworkerski. Zdobyte doświadczenie zaowocowało stworzeniem projektu SAB Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych, polegająca na zwiększeniu szans na zatrudnienie osób bezdomnych przez prowadzenie pracy socjalnej, zapewnienie profilaktycznych badań lekarskich, wsparcie terapeutyczne, doradztwo i szkolenia zawodowe, w tym stypendia stażowe.

Wśród prelegentów konferencji byli również Jerzy Czapla – kierownik Schroniska dla Bezdomnych, TPBA Łódź, Łukasz Kwiatkowski – kierownik Noclegowni i Ogrzewalni, MOPS z Kutna. Reprezentanci tych ośrodków również dzielili się dobrymi praktykami w walce z bezdomnością.

2018-10-16 11:31

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Walczą o człowieka

2020-01-24 16:41

Maciej Orman

Jan Strączyński, niezmordowany streetworker z częstochowskiego Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Agape, gościł 22 stycznia w auli Duszpasterstwa Akademickiego Emaus. Spotkanie było przygotowaniem do realizacji kolejnego etapu roku formacyjnego studentów, który wyznaczają słowa Jezusa: „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”.

Więcej ...

Komunikat gliwickiej Kurii nt. Marcina Zielińskiego

2020-01-21 18:43

Tomasz Rozmus

Kuria w Gliwicach wydała oświadczenie, w którym wyjaśnia dlaczego Biskup Gliwicki podjął decyzję o zmianie prelegenta spotkania modlitewnego zaplanowanego na 23 stycznia w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Gliwicach, które miał poprowadzić znany charyzmatyk Marcin Zieliński.

Więcej ...

Portugalia: kult Matki Bożej z Nazaré kandydaturą UNESCO

2020-01-27 18:28

wikipedia.org

Portugalia przedstawi kandydaturę kultu Matki Bożej z Nazaré jako niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO. Kwestie związane z tą inicjatywą były przedmiotem trzydniowej debaty w portugalskim mieście Nazaré, na wschodnim wybrzeżu tego kraju.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Medjugorie. Miejsce objawienia... Kościoła

Kościół

Medjugorie. Miejsce objawienia... Kościoła

Łódź: spotkanie ewangelizacyjne

Niedziela Łódzka

Łódź: spotkanie ewangelizacyjne "Jezus Uzdrawia"

Oświęcim: dziś obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu...

Wiadomości

Oświęcim: dziś obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu...

Kobe Bryant nie żyje

Sport

Kobe Bryant nie żyje

Komunikat gliwickiej Kurii nt. Marcina Zielińskiego

Polska

Komunikat gliwickiej Kurii nt. Marcina Zielińskiego

Rzecznik Episkopatu: abp Lenga nie reprezentuje Kościoła...

Kościół

Rzecznik Episkopatu: abp Lenga nie reprezentuje Kościoła...

Dosyć obrażania papieża Franciszka przez katolików

Kościół

Dosyć obrażania papieża Franciszka przez katolików

"Szczęść Boże" czy... "Niech będzie pochwalony Jezus...

Karmelici z Solca wydali oświadczenie ws. Komunii św. dla...

Kościół

Karmelici z Solca wydali oświadczenie ws. Komunii św. dla...